ชื่อหนังสือ/บทความ: การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคใต้รัฐธรรมนูญไทย: ความพยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพื้นที่

ชื่อผู้เขียน: เครือข่ายประชาชนเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตีพิมพ์เมื่อ: 2554
  • Autonomy
  • ปัตตานีมหานคร
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร 0 ครั้ง