บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
ความรุนแรงและสันติภาพในไอร์แลนด์เหนือพลเดช ปิ่นประทีป25541.30 MB
เงื่อนความมั่นคง(ภิวัฒน์)และประชาธิปไตยในตุรกี​: บทเรียนและข้อสังเกตเบื้องต้นเอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อันวาร์ กอมะ2561วารสารเอเชียพิจาร703.35 KB
กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักรเมธัส อนุวัตรอุดม2555สถาบันพระปกเกล้า17.76 MB
การเรียกร้องเอกราชของแคว้นคาตาลุนญ่าพล.ต.เจนสิทธิ์ คนศิลป์2560วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร456.15 KB
กาตาลุญญา: เอกราชอันชอบธรรม?ฤทัยชนก เมืองรัตน์2560สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร546.51 KB