กระบวนการสันติภาพจะทำให้ทุกความคิดได้ถกเถียงกันด้วยความรู้และข้อเท็จจริง อันจะนำไปสู่จุดลงตัวที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม