บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ : การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการแก้ปัญหาทางการเมือง ในกรอบสหประชาชาติ ผศ.ดร.อาทิตย์ ทองอินทร์ 2566 the Palestine Solidarity Campaign (PSC) Thailand 3.74 MB
รัฐกับมุสลิมในซาอุดิอาระเบีย ศราวุฒิ อารีย์ 2551 จุลสารความมั่นคงศึกษา 15.94 MB
รัฐกับพหุสังคมในอิหร่าน: ศึกษากรณีชาวเคิร์ด ดลยา เทียนทอง 2551 จุลสารความมั่นคงศึกษา 1.52 MB
ปัญหาปาเลสไตน์และการรับรองปาเลสไตน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุวิชา ภู่เงิน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.94 MB
เงื่อนความมั่นคง(ภิวัฒน์)และประชาธิปไตยในตุรกี​: บทเรียนและข้อสังเกตเบื้องต้น เอกรินทร์ ต่วนศิริ และ อันวาร์ กอมะ 2561 วารสารเอเชียพิจาร 703.35 KB