บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
การพัฒนาการสึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบสมบัติ โยธาทิพย์และคณะ2553มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา3.83 MB
สมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนวิทย์ เอมเอก และคณะ2555วารสารสหวิทยาการวิจัย490.34 KB
พลังงานภาคใต้กระทรวงพลังงาน2560กระทรวงพลังงาน9.93 MB
เศรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: การสำรวจเชิงวิพากษ์ชลิตา บัณฑุวงศ์-934.87 KB
การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเข้าไปทำงานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียมะดาโอะ ปูเตะ และเภาซัน เจ๊ะแว2554วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา148.26 KB
การส่งเงินกลับบ้านของผู้ประกอบการร้านอาหารต้มยำในประเทศมาเลเซียสุทธิพร บุญมาก2557375.54 KB
ตือโละปาตานี วิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาตือโละปาตานี2561กรีนพีซ14.10 MB
วิเคราะห์ธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า-319.13 KB