บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
รายงานผลการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2563 ศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16.58 MB
การพัฒนาการสึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ สมบัติ โยธาทิพย์และคณะ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 3.83 MB
สมรรถนะผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นวิทย์ เอมเอก และคณะ 2555 วารสารสหวิทยาการวิจัย 490.34 KB
พลังงานภาคใต้ กระทรวงพลังงาน 2560 กระทรวงพลังงาน 9.93 MB
เศรษฐกิจและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: การสำรวจเชิงวิพากษ์ ชลิตา บัณฑุวงศ์ - 934.87 KB
การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเข้าไปทำงานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย มะดาโอะ ปูเตะ และเภาซัน เจ๊ะแว 2554 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 148.26 KB
การส่งเงินกลับบ้านของผู้ประกอบการร้านอาหารต้มยำในประเทศมาเลเซีย สุทธิพร บุญมาก 2557 375.54 KB
ตือโละปาตานี วิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตือโละปาตานี 2561 กรีนพีซ 14.10 MB
วิเคราะห์ธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - 319.13 KB