บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
ทบทวนประวัติศาสตร์ปัต(ปา)ตานี: มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย อรอนงค์ ทิพย์พิมล 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 1.51 MB
ตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม: อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย พิเชฐ แสงทอง 2551 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.77 MB
วิเคราะห์ชีวประวัติบรมกูรูแห่งโลกมลายู: ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ ฮาเร๊ะเจ๊ะโต และอับดุลเลาะ การีนา 2560 วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 287.94 KB
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานีก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ยงยุทธ ชูแว่น 2552 จุลสารความมั่นคงศึกษา 1.12 MB
หนึ่งทศวรรษภูมิทัศน์งานวิจัยการเมืองชายแดนใต้ เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2560 ไม่ปรากฎ 442.92 KB
สตรี...ราณี: บทบาทหญิงในสังคมมุสลิม จากท่าเรือ...ถึงวังหลวง สุภัตรา ภูมิประภาส 2551 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2.83 MB
ความสัมพันธ์สยาม-ปัตตานี จากกรุงธนบุรีสู่รัตนโกสินทร์ พรรณงาม เง่าธรรมสาร 2552 จุลสารความมั่นคงศึกษา 486.42 KB
เมื่อ "ประวัติศาสตร์" เป็น "อันตราย" ปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่ ธงชัย วินิจจะกูล 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.31 MB
ฮิกายัต ปัตตานี Hikayat Patani เล่าเรื่องเมืองปัตตานี วัน มะโรหบุตร 2551 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2.79 MB
ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง พุทธพล มงคลวรวรรณ 2552 วารสารรูสมิแล 940.93 KB
ปัตตานี กับโลกมลายู และตำนานปาตานี (Higayat Patani) นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน 2551 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 3.05 MB