บทความ/หนังสือผู้เขียนปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์ขนาดไฟล์
หนึ่งทศวรรษภูมิทัศน์งานวิจัยการเมืองชายแดนใต้เอกรินทร์ ต่วนศิริ2560ไม่ปรากฎ442.92 KB
สตรี...ราณี: บทบาทหญิงในสังคมมุสลิม จากท่าเรือ...ถึงวังหลวงสุภัตรา ภูมิประภาส2551มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย2.83 MB
ความสัมพันธ์สยาม-ปัตตานี จากกรุงธนบุรีสู่รัตนโกสินทร์พรรณงาม เง่าธรรมสาร2552จุลสารความมั่นคงศึกษา486.42 KB
เมื่อ "ประวัติศาสตร์" เป็น "อันตราย" ปัญหาปาตานีกับรัฐไทยในยุคหลังสมัยใหม่ธงชัย วินิจจะกูล2557มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2.31 MB
ฮิกายัต ปัตตานี Hikayat Patani เล่าเรื่องเมืองปัตตานีวัน มะโรหบุตร2551มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย2.79 MB
ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับ "ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลงพุทธพล มงคลวรวรรณ2552วารสารรูสมิแล940.93 KB
ปัตตานี กับโลกมลายู และตำนานปาตานี (Higayat Patani)นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน2551มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย3.05 MB