บทความ/หนังสือ ผู้เขียน ปีที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ขนาดไฟล์
หลักนิยมกองทัพไทยสายยุทธการด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร 2552 กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 2.41 MB
สันติเสวนา: การเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบ สุรชาติ บำรุงสุข 2555 จุลสารความมั่นคงศึกษา 2.23 MB