ชื่อหนังสือ/บทความ: ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐบาลทหารพม่าและคะฉิ่น: ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างความเป็นพม่าและการแผ่ขยายอิทธิพลของจีน

ชื่อผู้เขียน: ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และ พวงทอง ภวัครพันธุ์
ตีพิมพ์เมื่อ: 2557
  • เมียนมา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 65 ครั้ง

1601201731356no4-1-12