ชื่อหนังสือ/บทความ: โพลสันติภาพ: การศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

ชื่อผู้เขียน: รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
ตีพิมพ์เมื่อ: 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 33 ครั้ง

aw-e0b982e0b89ee0b8a5e0b8aae0b8b1e0b899e0b895e0b8b4e0b8a0e0b8b2e0b89e_proof4-2