ชื่อหนังสือ/บทความ: วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ : การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการแก้ปัญหาทางการเมือง ในกรอบสหประชาชาติ

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.อาทิตย์ ทองอินทร์
ตีพิมพ์เมื่อ: 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 26 ครั้ง

เนื้อหา-วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์