ชื่อหนังสือ/บทความ: Peace Accords Matrix (https://peaceaccords.nd.edu)

ชื่อผู้เขียน: Kroc Institute for International Peace Studies University of Notre Dame
ตีพิมพ์เมื่อ: 2015
  • peace agreement
  • ข้อตกลงสันติภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 8 ครั้ง

agreement.png