ชื่อหนังสือ/บทความ: บทบาทของอุดมการณ์ "พุทธศาสนา-ชาตินิยมสุดโต่ง" กับความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธยะไข่กับชาวมุสลิมโรฮิงญา

ชื่อผู้เขียน: เอนกชัย เรืองรัตนากร
ตีพิมพ์เมื่อ: 2558
  • พม่า
  • เมียนมา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 190 ครั้ง

2015_11_20_14_27_51