ชื่อหนังสือ/บทความ: ความรู้สึกและข้อเสนอของชาวพุทธต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุข

ชื่อผู้เขียน: กลุ่มถักทอสันติภาพ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2562
  • เจรจา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 44 ครั้ง

WPT_PartyC.Report.2019