ชื่อหนังสือ/บทความ: สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554

ชื่อผู้เขียน: คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี
ตีพิมพ์เมื่อ: 2561
  • เจรจา
  • ขบวนการ
  • พูดคุย
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 83 ครั้ง

peacetalks_snc_2018