ชื่อหนังสือ/บทความ: ให้พื้นที่กับ "อารมณ์ ความรู้สึก และเสียงลึกๆที่แท้จริง": การจัดกระบวนการเชิงลึก ณ ชายแดนใต้

ชื่อผู้เขียน: ชาญชัย ชัยสุขโกศล
ตีพิมพ์เมื่อ: 2562
  • การพูดคุย
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 42 ครั้ง

document-4