ชื่อหนังสือ/บทความ: "กลุ่มเป้าหมายทั้งสองฝ่าย" ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อผู้เขียน: Human Rights Watch
ตีพิมพ์เมื่อ: 2553
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 8 ครั้ง

thailand0910thweb