ชื่อหนังสือ/บทความ: ผู้หญิงกับสันติภาพ: คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) กับการขับเคลื่อนสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: ภัสสรา บุญญฤทธิ์ และฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
ตีพิมพ์เมื่อ: 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 69 ครั้ง

3