ชื่อหนังสือ/บทความ: รายงานผลการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงการระบาดของไวรัสโควิด-19

ชื่อผู้เขียน: ศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตีพิมพ์เมื่อ: 2563
  • เยียวยา
  • โรคระบาด
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 61 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงาน-MPs4Covid-19