ชื่อหนังสือ/บทความ: การเดินทางของแรงงานมลายูมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเข้าไปทำงานในรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย

ชื่อผู้เขียน: มะดาโอะ ปูเตะ และเภาซัน เจ๊ะแว
ตีพิมพ์เมื่อ: 2554
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 15 ครั้ง

13-21