ชื่อหนังสือ/บทความ: สตรี...ราณี: บทบาทหญิงในสังคมมุสลิม จากท่าเรือ...ถึงวังหลวง

ชื่อผู้เขียน: สุภัตรา ภูมิประภาส
ตีพิมพ์เมื่อ: 2551
  • การเมือง
  • ปาตานี
  • การปกครอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 21 ครั้ง

tbpj254