ชื่อหนังสือ/บทความ: สถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557-2558

ชื่อผู้เขียน: กลุ่มด้วยใจ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ตีพิมพ์เมื่อ: 2558
  • สิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 9 ครั้ง

report_torture_thai