ชื่อหนังสือ/บทความ: รายงานผลการติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้เขียน: คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา
ตีพิมพ์เมื่อ: 2554
  • สภา
  • วุฒิสภา
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 7 ครั้ง

h15รายงานกมธ.แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้-วุฒิสภา-2554