ชื่อหนังสือ/บทความ: รายงานผลการพิจารณาเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก

ชื่อผู้เขียน: คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร
ตีพิมพ์เมื่อ: 2553
  • สภา
  • รัฐสภา
  • สภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 26 ครั้ง

84.7รายงานกมธ.เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบจชต.-ความมั่นคง-สส-2553