ชื่อหนังสือ/บทความ: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ.2521-2532

ชื่อผู้เขียน: กฤตวิชญ์ ปิ่มไพบูลย์
ตีพิมพ์เมื่อ: 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 186 ครั้ง

5780104822