ชื่อหนังสือ/บทความ: รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร
ตีพิมพ์เมื่อ: 2552
  • สภา
  • รัฐสภา
  • สภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 21 ครั้ง

4.3รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้-2552-1