ชื่อหนังสือ/บทความ: การใช้คำแสดงทัศนภาวะจากข่าวความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้และหนังสือระดับชาติ

ชื่อผู้เขียน: ชนกพร อังศุวิริยะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 14 ครั้ง

2016_12_22_13_21_06-05