ชื่อหนังสือ/บทความ: คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ชื่อผู้เขียน: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2563
  • ชุมนุม
  • การชุมนุม
  • กฎหมายการชุมนุม
  • protest
  • demonstration
  • ชุมนุมสาธารณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 1704 ครั้ง

640218