ชื่อหนังสือ/บทความ: ผู้แทนทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย: ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้่อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยและชาวพุทธเชื้อสายไทยในรัฐชายแดนเหนือประเทศมาเลเซีย

ชื่อผู้เขียน: สุริยะ สะนิวา
ตีพิมพ์เมื่อ: 2555
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 50 ครั้ง