ชื่อหนังสือ/บทความ: ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์บนเส้นเขตแดน: แรงงานมลายูปาตานีข้ามแดนไทย-มาเลเซียในร้านต้มยำ

ชื่อผู้เขียน: สุทธิพร บุญมาก
ตีพิมพ์เมื่อ: 2552
  • ธุรกิจ
  • เศรษฐกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 11 ครั้ง

6107-11741-1-SM