ชื่อหนังสือ/บทความ: การธำรงภาษามลายูถิ่นปัตตานีของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในชุมชนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้เขียน: อัสมาณี ฮะกือลิง และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: -
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 69 ครั้ง

1-040Hu-NO-อัสมาณี-ฮะกือลิง