ชื่อหนังสือ/บทความ: สันติศึกษาในพื้นที่ความขัดแย้งและความรุนแรง: กรณีศึกษาความเป็นไปได้ของพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: นางสาวภัทรภร ภู่ทองและคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2563
  • museum
  • exhibition
  • พิพิธภัณฑ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 71 ครั้ง

โครงการ-สันติศึกษาในพื้นที่ความขัดแย้งและรุนแรง-1.6.2020