ชื่อหนังสือ/บทความ: อาการเครียดเฉียบพลันภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: นิสุไลดา นิโซะ และคณะ
ตีพิมพ์เมื่อ: -
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 18 ครั้ง

นิสุไลดา-นิโซะ_Oral