ชื่อหนังสือ/บทความ: ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี

ชื่อผู้เขียน: ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ตีพิมพ์เมื่อ: 2560
  • สถานการณ์
  • เหตุการณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 162 ครั้ง

ความขัดแย้งชายแดนใต้รอบ-13-ปี