ชื่อหนังสือ/บทความ: ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการนำเสนอข่าวความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อโทรทัศน์

ชื่อผู้เขียน: นัฐณา ศรีสำราญ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2556
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 146 ครั้ง

บทความ-นัฐณา-ศรีสำราญ