ชื่อหนังสือ/บทความ: อิสลามกับความรุนแรง: การศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์รุนแรงในสี่จังหวัดภาคใต้ประเทศไทย พ.ศ.2519-2524

ชื่อผู้เขียน: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ตีพิมพ์เมื่อ: 2527
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 42 ครั้ง

tbpj109