ชื่อหนังสือ/บทความ: การเมืองของถ้อยคำในชายแดนใต้/ปาตานี: การประกอบสร้าง "สันติภาพ" ในความขัดแย้งชาติพันธุ์การเมือง

ชื่อผู้เขียน: รอมฎอน ปันจอร์
ตีพิมพ์เมื่อ: 2559
  • การเมือง สันติภาพ ถ้อยคำ
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 87 ครั้ง

การเมืองของถ้อยคำในชายแดนใต้-ปาตานี