ชื่อหนังสือ/บทความ: พลเรือนไม่มีอาวุธกับการติดตามดูแลความรุนแรง: ศึกษากรณี ศูนย์ข้อมูลฯในช่วง "ปิดกรุงเทพฯ"

ชื่อผู้เขียน: ปัญญา พราหมณ์แก้ว
ตีพิมพ์เมื่อ: 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 7 ครั้ง

journal-60-02-07-1