ชื่อหนังสือ/บทความ: คู่มือประชาชนว่าด้วยการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ชื่อผู้เขียน: iLaw และองค์กรเครือข่าย
ตีพิมพ์เมื่อ: 2561
  • ชุมนุม
  • ประท้วง
  • การชุมนุม
  • กฎหมายการชุมนุม
  • การเดินขบวน
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 119 ครั้ง

Final-forWebsite