ชื่อหนังสือ/บทความ: แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ชื่อผู้เขียน: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตีพิมพ์เมื่อ: 2558
  • ชุมนุม
  • การชุมนุม
  • การประท้วง
  • เดินขบวน
  • กฎหมายการชุมนุม
ดาวน์โหลดเอกสาร

จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร : 315 ครั้ง

plan-1